BẢNG GIÁ XE PEUGEOT THANH HÓA 2023

Peugeot 2008

QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN

PBẢNG GIÁ PEUGEOT 2008 GIÁ BÁN
Giá xe 789.000.000đ
Phí trước bạ 78.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 871.330.000đ

Peugeot 3008

QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN

BẢNG GIÁ PEUGEOT 3008 GIÁ BÁN
Giá xe 999.000.000đ
Phí trước bạ 99.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.102.330.000đ

Peugeot 5008

QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN

BẢNG GIÁ PEUGEOT 5008 GIÁ BÁN
Giá xe 1.159.000.000đ
Phí trước bạ 115.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.278.330.000đ

Traveller

QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN HẤP DẪN

BẢNG GIÁ TRAVELLER GIÁ BÁN
Giá xe 2.089.000.000đ
Phí trước bạ 208.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2.301.330.000đ